• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

ماه

مرداد ۱۳۹۸
با پراکنده شدن هر چه بیشتر نیروی کار، سازمانها برای ارائهٔ خدمات ۲۴ساعته و دسترسی به اپلیکیشنها و صفحه‌های دسکتاپ در همه جا ، به استفاده از زیرساختهای صفحهٔ مجازی (VDI) روی آورده‌اند. اما VDI قدیمی، بخصوص زمانی که صحبت از عملکرد IT و ساده‌سازی آن مطرح می‌شود، با وعده‌های نخست خود فاصلهٔ زیادی گرفته...
Read More
1 2 3