خرید سرور مجازی نوین هاست VPS

سرور مجازی
بیش از ۲۰ لوکیشن

سرور مجازی نوین هاست در تمامی قاره ها با سیستم عامل ویندوز و لینوکس قابل ارائه می‌باشد. اگر کشوری مدنظر شما می‌باشد که در سایت پیدا نکردید لطفا با بخش فروش تماس بگیرید یا کشور و منابع مورد نظر خود را از طریق تیکت ارسال نمایید تا پلن ها و قیمت برای شما ارسال شود.

پلن‌های سـرور مجـازی

سرور مجازی ایران
۱
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۳۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۶ گیگابایت
قیمت
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۵۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۵هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۵
میزان رم
۱۲ گیگابایت
قیمت
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۶ هسته
هارد ssd
۸۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۶
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۷
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۸
میزان رم
۶۴ گیگابایت
قیمت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲۴ هسته
هارد ssd
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۲ گیگابایت۲ هسته۳۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۶ گیگابایت۴ هسته۵۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵هسته۶۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۵۱۲ گیگابایت۶ هسته۸۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۶۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۷۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۸۶۴ گیگابایت۲۴ هسته۲۴۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی آلمان
۱
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۳۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۶ گیگابایت
قیمت
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۵۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۵
میزان رم
۱۲ گیگابایت
قیمت
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۶ هسته
هارد ssd
۸۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۶
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۷
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۸
میزان رم
۶۴ گیگابایت
قیمت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲۴ هسته
هارد ssd
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۲ گیگابایت۲ هسته۳۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۶ گیگابایت۴ هسته۵۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۵۱۲ گیگابایت۶ هسته۸۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۶۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۷۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۸۶۴ گیگابایت۲۴ هسته۲۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور میکروتیک
۱
میزان رم
۱ گیگابایت
قیمت
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱ گیگابایت
قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۱ گیگابایت۲ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۲ گیگابایت۴ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱ گیگابایت۲ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۲ گیگابایت۴ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی اقتصادی
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
خارج
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
خارج
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
خارج
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
خارج
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
ایران
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
ایران
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
ایران
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
ایران
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۲۵ گیگابایتنامحدودخارج
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۲۵ گیگابایتنامحدودخارج
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۴ گیگابایت۳ هسته۲۵ گیگابایت۳۰۰ گیگابایتایران
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵ هسته۲۵ گیگابایت۳۰۰ گیگابایتایران
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی ترید
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی بورس
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۱۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۱۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش

VPS چیست ؟

اگر بخواهیم تعریف کلی از VPS ارائه کنیم می‌توان به این نکته اشاره نمود که سرور مجازی ماشین های مجازی هستند. که از طریق مجازی سازها به واحدهای کوچکتر تقسیم شده و بر روی سروراختصاصی قرار گرفته اند. دارای میزان مشخصی از رم، سی پی یو، هارد و …. بوده و دراختیار کاربران قرار خواهد گرفت. با خرید سرور مجازی شما می‌توانید در فضایی مشابه سروراختصاصی با هزینه بسیار کمتر کلیه امور تحت وب خود را مدیریت کنید.

سایر لوکیشن ها

ایران
سرور مجازی برج میلاد
از شهر تهران ارائه میگردد.
سرور مجازی زیرساخت
از شهر تهران ارائه میگردد.
قاره اروپا
سرور مجازی آلمان
از شهر فالکن اشتاین ارائه میگردد.
سرور مجازی فنلاند
از شهر هلسینکی ارائه میگردد.
سرور مجازی فرانسه
از شهر روبه ارائه میگردد.
سرور مجازی انگلیس
از شهر لندن ارائه میگردد.
سرور مجازی اتریش
از شهر وین ارائه میگردد.
سرور مجازی هلند
از شهر آمستردام ارائه میگردد.
سرور مجازی ایتالیا
از شهر میلان ارائه میگردد.
سرور مجازی کرواسی
از شهر زاگرب ارائه میگردد.
سرور مجازی یونان
از شهر آتن ارائه میگردد.
سرور مجازی مجارستان
از شهر بوداپست ارائه میگردد.
سرور مجازی جزیره من
از شهر دوگلاس ارائه میگردد.
سرور مجازی جمهوری چک
از شهر پراگ ارائه میگردد.
سرور مجازی دانمارک
از شهر کپنهاگ ارائه میگردد.
سرور مجازی روسیه
از شهر دوگلاس ارائه میگردد.
سرور مجازی سوئد
از شهر استکهلم ارائه میگردد.
سرور مجازی سوئیس
از شهر زوریخ ارائه میگردد.
سرور مجازی ایسلند
از شهر ریکیاویک ارائه میگردد.
سرور مجازی ایتالیا
از شهر میلان ارائه میگردد.
سرور مجازی هلند
از شهر آمستردام ارائه میگردد.
سرور مجازی اسپانیا
از شهر سویل ارائه میگردد.
سرور مجازی بلغارستان
از شهر صوفیه ارائه میگردد.
سرور مجازی بریتانیا
از شهر لندن ارائه میگردد.
قاره آسیا
سرور مجازی برج میلاد
از شهر تهران ارائه میگردد.
سرور مجازی زیرساخت
از شهر تهران ارائه میگردد.
سرور مجازی امارات
از شهر دوبی ارائه میگردد.
سرور مجازی ترکیه
از شهر بورسا ارائه میگردد.
سرور مجازی هنگ کنگ
از شهر هنگ کنگ ارائه میگردد.
سرور مجازی سنگاپور
از شهر سنگاپور ارائه میگردد.
سرور مجازی ژاپن
از شهر توکیو ارائه میگردد.
سرور مجازی مالزی
از شهر کوالالامپور ارائه میگردد.
قاره آمریکا
سرور مجازی آمریکا
از شهر اوهایو ارائه میگردد.
سرور مجازی شیلی
از شهر سانتیاگو ارائه میگردد.
سرور مجازی کانادا
از شهر مونترال ارائه میگردد.
قاره استرالیا
سرور مجازی استرالیا
از شهر سیدنی ارائه میگردد.
قاره آفریقا
سرور مجازی نیجریه
از شهر آبوجا ارائه میگردد.
همه
سرور مجازی برج میلاد
از شهر تهران ارائه میگردد.
سرور مجازی زیرساخت
از شهر تهران ارائه میگردد.
سرور مجازی فرانسه
از شهر روبه ارائه میگردد.
سرور مجازی کانادا
از شهر مونترال ارائه میگردد.
سرور مجازی آمریکا
از شهر اوهایو ارائه میگردد.
سرور مجازی انگلیس
از شهر لندن ارائه میگردد.
سرور مجازی آلمان
از شهر فالکن اشتاین ارائه میگردد.
سرور مجازی فنلاند
از شهر هلسینکی ارائه میگردد.
سرور مجازی هنگ کنگ
از شهر هنگ کنگ ارائه میگردد.
سرور مجازی کرواسی
از شهر زاگرب ارائه میگردد.
سرور مجازی یونان
از شهر آتن ارائه میگردد.
سرور مجازی بلغارستان
از شهر صوفیه ارائه میگردد.
سرور مجازی شیلی
از شهر سانتیاگو ارائه میگردد.
سرور مجازی دانمارک
از شهر کپنهاگ ارائه میگردد.
سرور مجازی استرالیا
از شهر سیدنی ارائه میگردد.
سرور مجازی جمهوری چک
از شهر پراگ ارائه میگردد.
سرور مجازی سوئد
از شهر استکهلم ارائه میگردد.
سرور مجازی سنگاپور
از شهر سنگاپور ارائه میگردد.
سرور مجازی سوئیس
از شهر زوریخ ارائه میگردد.
سرور مجازی امارات
از شهر دوبی ارائه میگردد.
سرور مجازی ایسلند
از شهر ریکیاویک ارائه میگردد.
سرور مجازی ژاپن
از شهر توکیو ارائه میگردد.
سرور مجازی جزیره من
از شهر دوگلاس ارائه میگردد.
سرور مجازی مجارستان
از شهر بوداپست ارائه میگردد.
سرور مجازی ایتالیا
از شهر میلان ارائه میگردد.
سرور مجازی هلند
از شهر آمستردام ارائه میگردد.
سرور مجازی روسیه
از شهر دوگلاس ارائه میگردد.
سرور مجازی اسپانیا
از شهر سویل ارائه میگردد.
سرور مجازی مالزی
از شهر کوالالامپور ارائه میگردد.
سرور مجازی اتریش
از شهر وین ارائه میگردد.
سرور مجازی ترکیه
از شهر بورسا ارائه میگردد.

کاربرد های وی پی اس

امروزه با توجه به گسترش روزافزون کسب وکارهای اینترنتی یک فضای میزبانی حرفه ای برای پیشبرد بی نقص حرفه موردنظر شما انتخابی هوشمندانه خواهد بود. سـرور مجـازی امکان بهره وری های گوناگونی را در اختیار طیف گسترده ای افراد از مبتدی تا حرفه ای قرار خواهد داد، از جمله این کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • میزبانی سایت ها و نگهداری اطلاعات
  • پرداخت‌های ارزی، فریلنسری و….
  • ران کردن اپلیکیشن ها و پروژه‌ها

موارد فوق تنها بخشی از انواع کاربردهای وی پی اس می‌باشد، گستردگی در کارایی، سهولت در دسترسی و مدیریت آن و … از جمله مواردیست که سرور مجازی را در میان کاربران خود محبوب ساخته است.

سرور مجازی نوین هاست

نوین هاست با ارائه سرور مجازی ایران از دیتاسنترهای معتبر تبیان، زیرساخت، صفرویک و برج میلاد  و سرور مجازی خارج از دیتاسنتر های هتزنر و او وی اچ و …. همچنین بهره گیری از بهترین سخت افزارهای برند hp همراه با آی پی اختصاصی اطمینان خاطر از خریدی با کیفیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

نوین هاست با ارائه سیستم عامل های گوناگون همچون ویندوز، لینوکس و …. بر روی سرورهای مجازی این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد که هنگام خرید باتوجه به نوع کاربری خود مناسب ترین سیستم عامل را انتخاب نموده و در کمترین زمان ممکن سرور شما آماده تحویل می گردد.

تیم پشتیبانی نوین هاست نیز به منظور بررسی و حل هرچه سریعتر اختلالات احتمالی همواره در کنار شما خواهد بود .

تماس با پشتیبانی نوین هاست
پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
هر سوالی دارید از پشتیبانان ما بپرسید.

سوالات متداول

بله، تا زمانی که سرور مجازی خود را تمدید کنید آی پی ثابت خواهد ماند.

نوع کاربری شما سیستم عامل مورد نیاز را تعیین خواهد کرد.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با همیاران فروش تماس حاصل نمایید.

ستاپ اولیه سرور در ساعات اداری فوری می باشد و در ساعات غیر اداری چند ساعته تحویل می گردد.

نحوه اتصال به سرور باتوجه به نوع سیستم عامل متفاوت خواهد بود.
برای اتصال به سرور مجازی دارای سیستم عامل ویندوز می توان از نرم افزار Remote Desktop Connection استفاده کرد که این نرم افزار به صورت پیش‌فرض روی سیستم عامل ویندوز وجود دارد همچنین از نسخه‌های اندرویدی و ios این نرم افزار نیز می توان بهره برد . برای اتصال به سرور مجازی دارای سیستم عامل لینوکس نیز می توان از ترمینال‌های ssh مثل نرم افزار Putty استفاده کرد.

تهیه بکاپ به صورت کلی برعهده همراه خواهد بود.
با تهیه سرویس بکاپ می‌توانید از سرور خود بکاپ تهییه نمایید.

برای تغییر سیستم عامل سرور کافیست یک تیکت به بخش فنی ارسال نمایید تا مجددا سیستم عامل برای شما نصب گردد.

بر روی سرور های مجازی ایران تنها یک آی پی قابل ارائه خواهد بود.
در صورتی که به بیش از یک آی پی احتیاج دارید پیشنهاد ما سرور اختصاصی می‌باشد.

بله، در هر زمان از دوره خود امکان ارتقا پلن وجود دارد.
جهت ارتقا سرویس، پلن مورد نظر خود را طی تیکت به بخش فروش اعلام نمایید.

برخی مشتریان