سرور مجازی اتریش

سرور مجازی اتریش

سرور مجازی اتریش
 • مقدار رم
 • قدرت پردازنده
 • فضا (نوع هارد HDD)
 • مقدار ترافیک
 • پهنای باند
 
پلن ۱
۳۲۴,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۱ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۱ هسته

 • فضا (نوع هارد HDD)

  ۱۵ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱ترابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۲
۵۰۴,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۲ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۱ هسته

 • فضا (نوع هارد HDD)

  ۲۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۲ ترابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۳
۸۶۴,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۴ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۲ هسته

 • فضا (نوع هارد HDD)

  ۴۵ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۴ ترابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۴
۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۶ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۲ هسته

 • فضا (نوع هارد HDD)

  ۷۵ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۶ ترابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی