نوین هاست یار نوین شما

با افتخار بیش از یک دهه میزبانی

ما بهترین سرویس‌های هاست و دامنه همراه تمامی خدمات مورد نیاز شما را با پشتیبانی نامحدود برایتان فراهم میکنیم.

سرور اختصاصی
تجهیزات به روز از تمامی قاره‌ها
سرور مجازی
بیش از ۱۵۰ لوکیشن متفاوت با هارد SSD
تضمین پشتیبانی
پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
سرویس هاست
از لوکیشن‌های ایران و خارج با بهترین آپ تایم
صرفه اقتصادی
قیمت‌های مقرون به صرفه و مناسب
سرویس کلود
پایداری، سرعت و امنیت بسیار بالا
ir.
com.
biz.
org.

جستجو یا ثبت دامنه دلخواهتان

متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

برای جستجو یا ثبت دامنه، نام دامنه خود را در کادر زیر وارد کنید.

۴۰,۰۰۰تومانir.
۳۴۰,۰۰۰تومانinfo.
۸۱۶,۰۰۰تومانcom.
۶۱۰,۰۰۰تومانorg.
۹۵۲,۰۰۰تومانnet.
سرور مجازی ایران
۱
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۳۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۶ گیگابایت
قیمت
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۵۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۵هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۵
میزان رم
۱۲ گیگابایت
قیمت
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۶ هسته
هارد ssd
۸۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۶
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۷
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۸
میزان رم
۶۴ گیگابایت
قیمت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲۴ هسته
هارد ssd
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۲ گیگابایت۲ هسته۳۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۶ گیگابایت۴ هسته۵۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵هسته۶۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۵۱۲ گیگابایت۶ هسته۸۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۶۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۷۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۸۶۴ گیگابایت۲۴ هسته۲۴۰ گیگابایتنامحدودمنصفانه۱ گیگابایت اشتراکی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی آلمان
۱
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۳۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۶ گیگابایت
قیمت
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۵۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۵
میزان رم
۱۲ گیگابایت
قیمت
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۶ هسته
هارد ssd
۸۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۶
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۷
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
۸
میزان رم
۶۴ گیگابایت
قیمت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت اشتراکی
سی پی یو
۲۴ هسته
هارد ssd
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت اشتراکی
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۲ گیگابایت۲ هسته۳۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۶ گیگابایت۴ هسته۵۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۵۱۲ گیگابایت۶ هسته۸۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۶۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۷۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۸۶۴ گیگابایت۲۴ هسته۲۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت اشتراکی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور میکروتیک
۱
میزان رم
۱ گیگابایت
قیمت
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱ گیگابایت
قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۲ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۲ گیگابایت
قیمت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۴ هسته
هارد ssd
۱ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۱ گیگابایت۲ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۲ گیگابایت۴ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱ گیگابایت۲ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۲ گیگابایت۴ هسته۱ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی اقتصادی
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
خارج
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
خارج
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
خارج
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
خارج
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
ایران
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
ایران
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
ایران
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۲۵ گیگابایت
ترافیک
ایران
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۲۵ گیگابایتنامحدودخارج
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۲۵ گیگابایتنامحدودخارج
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۴ گیگابایت۳ هسته۲۵ گیگابایت۳۰۰ گیگابایتایران
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۸ گیگابایت۵ هسته۲۵ گیگابایت۳۰۰ گیگابایتایران
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی ترید
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱ گیگابایت
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱ گیگابایت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
سرور مجازی بورس
۱
میزان رم
۴ گیگابایت
قیمت
۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۳ هسته
هارد ssd
۴۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۲
میزان رم
۸ گیگابایت
قیمت
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۵ هسته
هارد ssd
۶۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۳
میزان رم
۱۶ گیگابایت
قیمت
۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۸ هسته
هارد ssd
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
۴
میزان رم
۳۲ گیگابایت
قیمت
۱۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
پهنای باند
۱۰ گیگابایت
سی پی یو
۱۶ هسته
هارد ssd
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک
۱۰ گیگابایت
ثبت سفارش
رمسی پی یوهارد SSDترافیکپهنای باندقیمت
۱۴ گیگابایت۳ هسته۴۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۲۸ گیگابایت۵ هسته۶۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۳۱۶ گیگابایت۸ هسته۱۰۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
۴۳۲ گیگابایت۱۶ هسته۱۲۰ گیگابایتنامحدود۱۰ گیگابایت
۱۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
ثبت سفارش
تماس با پشتیبانی نوین هاست
پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
هر سوالی دارید از پشتیبانان ما بپرسید.
وبلاگ و مقالات
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
[custumexpert]
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
[custumexpert]
خدمات استثنایی و رضایتبی نظیر

از مشتریان نـویــن هـاسـت

خدمات استثنایی و رضایت
بی نظیر