• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

اسکریپت نویسی پیشرفته لینوکس برای وبمستر ها – قسمت ۳ – ایجاد عدد تصادفی

advanced-linux-shell-scripting novinhost.org

advanced-linux-shell-scripting novinhost.org

متغیر RANDOM وظیفه تولید عدد تصادفی را بر عهده دارد, با هر بار احضار این متغیر یا در واقع تابع, عددی تصادفی بین ۰ تا ۳۲۷۶۷  در خروجی ظاهر میشود.

در صورتی که بخواهید عددی بین ۱۰۰ و ۲۰۰ تولید کنید, از دستور زیر استفاده کنید:

advanced-linux-shell-scripting novinhost.org

echo $((RANDOM%۲۰۰+۱۰۰))

استفاده از عدد تصادفی در انتخاب پورت, تعیین پسورد خودکار, و رمزگزاری کاربرد بسیاری دارد.

اسکریپت جذاب زیر, تصویر تصادفی را از داخل پوشه تصاویر, برای تصویر زمینه gnome تعیین میکند

#!/bin/bash

# get images

files=(/nas/download/share/fun/images/wallpapers/*.png)

# find out random one

n=${#files[@]}

wallpaper=”${files[RANDOM % n]}”

# Kde3 command (may not work with kde4)

# dcop kdesktop KBackgroundIface setWallpaper “$wallpaper” 5

# Gnome command

gconftool-2 –type string –set /desktop/gnome/background/picture_filename “$wallpaper”

برای تولید متن تصادفی میتوانید از تاریخ و ساعت سیستم به عنوان seed استفاده کنید و با md5 به کد hash تبدیلش کنید:

date | md5sum

دستور jot نیز در برخی از توزیع های لینوکس وجود دارد:

$ min=5
$ max=10
$ jot -r 1 $min $max

نوشته مشابه

ثبت نظر