• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

ماه

خرداد ۱۳۹۸
یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در DockerCon ، مسئله ی نفوذ به اطلاعات Docker Hub بود ، اما اکثر کاربران معتقدند چون عموماً کانتینرهای آنها قفل دارند، این مسئله تأثیر چندانی بر شرکت هایشان ندارد.  
Read More
نوین هاست در این پست قصد دارد تا به بیان مطالبی در مورد ساخت یک مدل ترکیبی جدید از انواع مدل تأمین کننده/ مصرف کننده بپردازد. در این مدل OpenStack زیرساخت تأمین کننده و Vagrant مصرف کننده ای است که از آن زیرساخت استفاده می کند.  
Read More
با مزایای حاصل از ترکیب سیستم بدون سرور و میکرو سرویس ها آشنا شوید و ببینید که عرضه کنندگان سرور ابری چگونه امکان استفاده ی هم زمان از این دو تکنولوژی را برای مشتری ها فراهم می کنند.  
Read More
با تسلط بر مجموعه ی ویژگی های کوبرنتیز ، امور مربوط به شناسایی خدمات و سرویس های اپلیکیشن های مبتنی بر کانتینر را دقیقا مطابق خواسته ی خود تنظیم کنید و یا به صورت خودکار انجام دهید.  
Read More
کوبرنتیز در مواردی که به امنیت سیستم و زیرساختها مربوط می شود ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، اما در موارد ایجاد اتوماسیون چندان به کار گرفته نمی شود . در حقیقت کسانی که بیشتر به کوبرنتیز نیاز دارند ، از قابلیت های آن چندان اطلاع ندارند.  
Read More
وجود کسانی که معتقدند ساختار IT برای خدمت رسانی به یک اپلیکیشن واحد و یا دامین سیستمهای کوچک به وجود آمده است ، همیشه مشکل ساز بوده است. امروزه سازمان های بسیاری در انتخاب تکنولوژی سرور ابری و سرور مجازی برای استفاده در کل سیستم IT سازمان خود با مشکل روبرو هستند. این سازمان ها...
Read More
استفاده از سرور ابری و سرور مجازی در سال های اخیر به شکل فزاینده ای افزایش یافته است. واضح ترین دلیل این امر آن است که سرور ابری و سرور مجازی یک روش ذخیره سازی اطلاعات است که مراکز اصلی فروش آن در همه جا در دسترس است و پشتیبانی مناسبی هم برای فایل ها...
Read More
1 2