فیلترینگ در میکروتیک

فیلترینگ در میکروتیک

فیلترینگ در میکروتیک : یکی دیگر از قابلیت های فایروال ایجاد فیلترینگ است.در فیلترینگ پکت هایی که از روتر عبور می کنند تحت کنترل قرار می گیرند و براساس قوانینی که به آنها Rule گفته می شود فیلتر می شوند. قاعده کلی فیلترینگ در میکروتیک فایروال بر پایه ی رول های آن بنا شده است یعنی […]