پشتیبانی فنی

مهارت‌های مورد نیاز برای این موقعیت شغلی عبارتند از: اشنایی با انواع مجازی سازها و کار با ان (vmware – kvm)، اشنایی با موارد ابتدایی انواع سیستم عامل و عیب یابی آنها، اشنایی با انواع کنترل پنل و عیب یابی آنها، اشنایی با سیستم مدیریت WHMCS و کلیه امور مرتبط دیگر.