پشتیبانی فروش و بازاریابی

مهارت‌های مورد نیاز برای این موقعیت شغلی عبارتند از: آشنایی کامل با مفاهیم فروش و بازاریابی، مشتری مداری و مدیریت مشتری ناراضی، تسلط بر مفاهیم فروش، بازاریابی، تبلیغات و برندینگ و کلیه امور مرتبط دیگر.