مدیرسرور

مهارت‌های مورد نیاز برای این موقعیت شغلی عبارتند از: نصب و کانفیگ انواع مجازی ساز، کانفیگ انواع کنترل پنل، کانفیگ امنیتی و کلیه امور مرتبط دیگر.