بهینه سازی و سئو

مهارت‌های مورد نیاز برای این موقعیت شغلی عبارتند از: اشنایی با اخرین متدها و الگوریتم های بهینه سازی، تعهد کاری و پشتکار و کلیه امور مرتبط دیگر.