• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

نصب داکر(Docker) روی سرور مجازی اوبونتو

نصب داکر docker

با داشتن داکر, میتوانید چندین محیط و سیستم عامل مختلف را روی سرور مجازی خود به طور همزمان و با کمترین مصرف فضا و منابع ایجاد کنید, با ما باشید در نصب داکر(Docker) روی سرور مجازی اوبونتو.

 

نصب داکر docker


نصب داکر(Docker):

با آپدیت apt-get شروع میکنیم:

sudo apt-get update

 

با دو خط دستور زیر منبع داکر را به repository اضافه میکنیم, تا بتوانیم بسته های مورد نیاز را دریافت و نصب کنیم:

sudo apt-key adv –keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 –recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

sudo apt-add-repository ‘deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main’

 

با آپدیت دوباره دیتابیس پکیج ها آماده نصب میشویم:

sudo apt-get update

 

مطمئن شوید که پکیج ها از ریپازیتور خود داکر نصب خواهد شد نه اوبونتو, با دستور زیر:

apt-cache policy docker-engine

خروجی مشابه زیر را باید دریافت نمایید:

docker-engine:

Installed: (none)

Candidate: 1.11.1-0~xenial

Version table:

۱.۱۱.۱-۰~xenial 500

۵۰۰ https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial/main amd64 Packages

۱.۱۱.۰-۰~xenial 500

۵۰۰ https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial/main amd64 Packages

 

بالاخره نوبت به نصب خود Docker میرسد:

sudo apt-get install -y docker-engine

پس از نصب کامل روی سرور ، با دستور زیر از اجرای صحیح داکر اطمینان حاصل کنید

sudo systemctl status docker

 

حالا از طریق دستور Docker به دنیای جذاب داکر دسترسی دارید

اگر به خطای :

docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.

See ‘docker run –help’

 

بر خوردید, نام کاربری خود را به کاربران مجاز docker اضافه کنید:

sudo usermod -aG docker $(whoami)

 

قالب کلی دستورات داکر به صورت زیر میباشد:

docker [option] [command] [arguments]

 

به زودی آموزش کار با داکر جهت راه اندازی سیستم عامل ها و CMS ها مختلف را روی بلاگ قرار خواهیم داد.

 

نوشته مشابه

ثبت نظر