انواع سیستم ارتباط بی سیم رو کارکرد آن ها

زمان مطالعه: 4 دقیقه
انتشار :
۱۴۰۰-۰۸-۱۹

سیستم ارتباط بی سیم چیست و چه انواعی دارد ؟  با توجه به اینکه در برخی نقاط نمیتوان از کابل برای انتقال اطلاعات استفاده کرد. به مرور سیستمھای جدید به تجھیزات ارسال و دریافت بی سیم مجھز شدند. برای انتقال اطلاعات در این روش میتوان از تکنولوژیھای زیادی استفاده کرد که ھر یک به نوعی اقدام به ارسال و دریافت سیگنال میکنند.

سیستم ارتباط بی سیم

انواع سیستم ارتباط بی سیم :

اشعه لیزر :

به این تکنولوژی Optical Wireless ھم گفته می شود. این تکنولوژی نقطه,به,نقطه ی بی سیم غالبا در محیط ھای بسته و مکان ھایی که دید توسط اجسام مختلف مختل نمیشود مورد استفاده قرار میگیرد. فرکانس امواج آن بین ۳۰۰ گیگاهرتز الی ۲۰۰ گیگاهرتز می باشد.نعظططزر ط                               ظطظ ظ   سش ذد و نمیتواند از اجسامی چون دیوارھا و ساختمان ھا عبور کند ولی می تواند از روی اجسام رنگی منعکس شود. متاسفانه IR توسط بخار آب جذب میشود و بھمین دلیل باران و یا مه باعث از کار افتادن ساختار ارتباطی آن میشود.

امواج مایکروویو :

فرکانس مایکروویو بین  ۲ گیگاهرتز الی ۴۰ گیگاهرتز متغیر است و این تکنولوژی ھم برای ارتباطات روی زمین و ھم برای ارتباطات ماھواره ای مورد استفاده قرار میگیرد. مایکروویو نیز ھمچون IR در شرایط آب و ھوایی بارانی و یا در مه دچار عملکرد ضعیف میشود ولی این ضعف آن به حادی تکنولوژی IR نیست.

امواج رادیویی :

در سیستم ارتباط بی سیم ، فرکانس این امواج بین ۳۰ مگاهرتز الی ۱ گیگا هرتز  متغیر است. و می توان آن را ھم در ارتباطات نقطه,به, نقطه مورد استفاده قرار داد و ھم در توپولوژی ھای چند نقطه ایی. این موج میتواند از اکثر موانع ھمچون دیوارھا و ساختمان ھا عبور کند ولی در صورتیکه مسیر طولانی باشد. غالبا دچار تغییراتی می شوند و اطلاعات رسیده در انتھای مسیر ممکن است تغییر کرده باشند.

استاندارد ۸۰۲٫۱۱ :

تکنولوژی Wireless با شماره ی استاندارد ۸۰۲٫۱۱ z توسط IEEE استاندارد سازی شده است و دارای Category ھای مختلفی می باشد که برخی از آن ھا عبارتند از :

۸۰۲٫۱۱ :

استاندارد اولیه ی Wireless که پھنای باند تا ۲ Mbps را پشتیبانی می کرد۸۰۲٫۱۱ b  و در حال حاضر توسط منقرض شده است.

۸۰۲٫۱۱ b :

این استاندارد پھنای باند تا Mbps  ۱۱  را پشتیبانی میکند و در فرکانس لیسانسه نشده ی GHz 4.2 فعالیت میکند.

۸۰۲٫۱۱ a :

گروه g802.11 این استاندارد را ھم برای سرعت بالا ۵۴ Mbps و ھم برای پشتیبانی از استاندارد ۸۰۲٫۱۱ b   پیاده سازی کرده اند. فرکانس این استاندارد نیز ھمچون استاندارد ۸۰۲٫۱۱ b در ۴٫۲ GHz قرار دارد.

Wireless LAN  :

در مدل wierless lanکامپیوترھای درون یک محیط LAN به کمک دستگاھی که مثل Hub عمل میکند به یکدیگر اتصال میابند. این نوع Hub با توجه به اینکه کابلی به آن وصل نیست و صرفا نقطه مرکزی سیستم Hub به صورت بی سیم میباشد. Hub Wireless و یا ACCESS POINT گفته میشود.

 ACCESS POINT ھا با توجه به مشخصات سخت افزاریشان میتوانند تعداد مشخصی از کامپیوترھا را در یک لحظه پشتیبانی ارتباطی کنند و غالبا دارای آنتنی ھستند که امواج را Broadcast میکند.

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA :

در یک شبکه ی مبتنی بر ارتباطات بی سیم فقط ACCESS POINT قابلیت شنیدن تمامی درخواست ھا و ارتباطات را دارد و به ھمین دلیل ممکن است که Collision در مکانی رخ دھد. که کامپیوتر فرستنده قدرت شناسایی در آن فاصله را نداشته باشد. بدین خاطر استفاده از تکنولوژی CSMA/CD  که نیاز به شنیدن Collision ھا بر روی Media دارد در شبکه ھای مبتنی بر ارتباطات بی سیم میسر نیست CSMA/CD .  متد دستیبابی به Media ی شبکه (امواج) در شبکه ھای بی سیم میباشد.

در این متد کامپیوتری که بخواھد اطلاعاتی را ارسال کند. باید ابتدا اطلاعاتی را با مضمون درخواست ارسال بر روی شبکه ارسال کند. تا کامپیوترھای دیگر (که ھمیشه در حال گوش دادن به شبکه ھستند) از فرستادن اطلاعات برای بازه ایی معین خودداری کنند. و بدین ترتیب کامپیوتر درخواست کننده اطلاعاتش را بتواند بر روی شبکه ارسال کند . در این مدل سعی در پرھیز از ایجاد Collision میشود.

ولی نه تنھا این متد نمیتواند به طور کامل Collision را برطرف کند.  (برخلاف متد token ring ) بلکه با مجبور کردن ھر کامپیوتر برای ارسال یک (درخواست) در ھر بار دسترسی به شبکه، عملا سرعت ارتباطات بین ایستگاھ ھای کاری را پایین می آورد. ھمچنین در این متد اگر کامپیوتری پس از ارسال بسته ھای اطلاعاتیش جواب ACK را از کامپیوتر مقابل نشنود. این عدم جواب دادن را به معنی روی دادن یک Collision میداند و دوباره اقدام به فرستادن بسته ھای اطلاعاتیش میکند.

مدل  Ad HOC:

مدل  Ad HOC برای اتصال دو دستگاه به صورت مستقیم به یکدیگر کاربرد دارد. دو کامپیوتر توسط آنتن ھای Wireless از طریق کارت ھای شبکه بی سیم خود اقدام به ارسال و دریافت مستقیم اطلاعات مینمایند. سرعت این روش قابل مقایسه با کابل نیست و مسلما کیفیت، سرعت و امنیت انتقال اطلاعات در ھنگام استفاده از کابل به عنوان Media ی ارتباطی بسیار بالاتر است.

اما در عین حال Wireless میتواند تکنولوژی مناسبی برای ارتباط دادن شبکه ھای به یکدیگر باشد. بدین منظور شبکه ھای جدا از ھم را با استفاده از کابل ایجاد میکنیم. و برای ارتباط دادن آنھا به یکدیگر از Wireless به عنوان واسطه ارتباطی استفاده میکنیم.

نوین هاست یار نوین شماست.

بازخوردها
مقالات مرتبط
بهینه سازی هاست برای افزیش نمره سئو وب سایت
بهینه سازی هاست برای افزیش نمره سئو وب سایت
[custumexpert]
زمان مطالعه: 5 دقیقه
مزایا-و-معایب-استفاده-از-هاست-مدیریت-شده-برای-کسب-و-کار-های-بزرگ
مزایا و معایب استفاده از هاست مدیریت شده برای کسب و کار های بزرگ
[custumexpert]
زمان مطالعه: 5 دقیقه