برخی نمادها و مجوزهای نوین هاست :

logo-samandehi
نظام صنفی