• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

۴ ویژگی DevOps که مدیران باید بدانند

4 ویژگی DevOps که مدیران باید بدانند

از دیدگاه مهندسی نرم افزار اکثر تکنیک های DevOps در سطح حرفه ای ( تخصصی) اتفاق می افتند اما در واقعیت ، استقرار DevOps فراتر از صرفاً مراحل ساخت و اجرا است.

 

 

Devops به تغییر اساسی در فرهنگ سازمان نیاز دارد.برای موفقیت ، لازم است که همه ذینفعان از این اصول آگاه باشند . برای کمک به درک بهتر این مطلب ، نوین هاست به بیان ۴ ویژگی اصلی DevOps که مدیران باید بدانند ، می پردازد .

 

پشرفت مستمر

استفاده از بهترین شیوه ها و ا نجام بهترین کارها مسئله ای نیست که در هر سازمانی تنها یک بار انجام شود. هر سازمان باید فرایندهایی در داخل خود داشته باشند تا با استفاده از آنها بتواند بخشهایی راکه قابل تغییر و بهبود هستند، شناسایی کند. برخی از شرکتها این کار را با استفاده از سرور مجازی و تیم مخصوص بهبود فرآیند انجام می دهند . برخی از شرکتها نیز به این تیم ها اجازه میدهند که از این فرآیندها برای خودارزیابی استفاده کرده و روش مورد نظر خود را برای بهبود روندهای موجود در سازمان تعیین کنند.صرف نظر از روشی که برای این کار استفاده می شود ، هدف تمام سازمانها ،پیشرفت مستمر با استفاده از ابزار ها و بهره گیری از سرور مجازی است .

 

یکپارچه سازی و هماهنگی مستمر

یکپارچه سازی شامل دو بخش است: یکپارچه سازی سیستم ها و یکپارچه سازی نرم افزارها. یکپارچه سازی سیستمها به معنی قرار دادن اجزا و بخشهای زیرمجموعه ی سیستم در کنار یکدیگر است به گونه ای که بتوانند به صورت هماهنگ و به عنوان یک سیستم ، عمل نمایند.

 

یکپارچه سازی نرم افزارها یعنی ترکیب ماژولهای یک نرم افزار و یا چند برنامه ی کامل با یکدیگر به منظور ساختن یک اپلیکیشن و یا افزایش قدرت عملکرد اپلیکیشن با استفاده از سرور مجازی موجود( مانند اتفاقی که در یکپارچه کردن سرور ابری مشاهده می شود ). انجام این کار معمولا به وقت زیاد و نیروی متخصص نیاز دارد.

 

یکپارچه سازی مستمر به تیمهای بزرگ سازنده و کارشناسان این امکان را می دهد که در موقعیتهای مختلف ، بر روی بخشهای هم ارز و همراه با تکنولوژی کار کنند و بدین ترتیب بتوانند با سرعتی بیشتر نرم افزار مناسب را ارائه کنند. با این کار ، یکپارچه سازی مستمر می تواند ارزش و اعتبار فوق العاده ای به DevOps بدهد. علاوه بر این تضمین میکند کار هر تیم بطور پیوسته با تیم های توسعه دیگر هماهنگ شده و سپس مورد تایید قرار می گیرد. یکپارچه سازی مستمر باعث کاهش خطر و شناسایی مسائل و مشکلات در مراحل اولیه ی ساخت نرم افزار می شود.

 

عرضه ی مستمر

عرضه ی مستمر، فرآیند اتوماسیون استقرار نرم افزار برای آزمایش، تست سیستم، مرحله بندی و محیط تولید است. اگر چه برخی از سازمان ها دیگر تولید را کنارگذاشته اند ، اما کسانی که از DevOps استفاده می کنند، معمولا در تمام محیط ها از یک فرآیند اتوماتیک برای افزایش بهره وری و کاهش خطر ایجاد شده توسط فرایندهای متناقض استفاده می کنند. عرضه ی مستمر مهمترین بخش به کارگیری ویژگی DevOps است. زمانی می توانید عرضه ی مستمر داشته باشید که :

 

  • نرم افزار شما در تمام مدت حیات خود قابل استفاده باشد.
  • اولویتهای تیم شما حفظ قابلیتهای موجود نرم افزار باشد نه کار بر روی ایجاد ویژگی ها و قابلیت های جدید برای DevOps.
  • همه ی افراد ، هر زمان که تغییری در سیستم خود ایجاد کنند ، بتوانند یک بازخورد سریع و خودکار در قسمت پشتیبانی (Production readiness) سیستم خود دریافت کنند.
  • شما بتوانید در تمام نسخه های نرم افزار خود و در تمام محیطها و هر گاه که بخواهید ، از فرمانهایی که با فشار یک دگمه انجام می شوند ، استفاده کنید.

 

ارزیابی مستمر

سازمانها باید فرایندهای خود را در سه حوزه کلیدی بطور مستمر مورد ارزیابی قرار دهند : برنامه ها و امکانات زمینه ای برای اجرا ی فرایند مورد نظر ، مدیریت داده ها و اطلاعات و یکپارچه سازی به وسیله سرور مجازی .

 

هر سازمان باید فرایندهای مناسب برای هر محیط و شرایط را تعیین کند . حتی ممکن است این فرایندها بر اساس ارزیابیهای اختصاصی ومجوزها و امکانات مورد نیاز متفاوت باشند. برای مثال، برنامه هایی که با مشتریان سر و کار دارند ممکن است نسبت به برنامه های داخلی به ارزیابی امنیتی بیشتری نیاز داشته باشند

 

ارزیابی برنامه های زمینه ای و پشتیبانی لازم برای اجرای یک فرایند و و مدیریت داده ها بیشتر برای پروژه هایی چالش محسوب می شوندکه از روشهای سریع و یکپارچه سازی مستمر استفاده می کنند ، تا برای پروژه هایی که از روش آبشاری استفاده می کنند.

 

به همین ترتیب، مواردی که در ارزیابی عملکرد و اجرای برنامه های ساده و یکپارچه ی تحت وب باید در نظر گرفته شوند با مواردی که در ارزیابی عملکرد برنامه های پیچیده که اجزاء مختلف با دوره های تحویل متفاوت دارند، متفاوت هستند.

 

نکته کلیدی این است که همانطور که در سرور مجازی فرایندها را ایجاد می کنید ، آنها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهید . این شیوه انجام اقداماتی مانند عرضه مستمر را امکان پذیر می سازد شناخت پایه ای هر یک از این ویژگی ها و تکنیک ها یک دانش ضروری برای مدیرانی است که به دنبال استفاده از DevOps هستند.

نوشته مشابه

ثبت نظر