سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه
 • مقدار رم
 • قدرت پردازنده
 • فضا (نوع هارد SSD)
 • مقدار ترافیک
 • پهنای باند
 
پلن ۱
۳۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۵۱۲ مگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۱ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۲۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۵۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۲
۴۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۱ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۲ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۳۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۵۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۳
۶۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۲ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۳ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۳۵ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱۰۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۴
۸۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۳ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۴ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۴۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱۰۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی


سرور مجازی ترکیه
 • مقدار رم
 • قدرت پردازنده
 • فضا (نوع هارد SSD)
 • مقدار ترافیک
 • پهنای باند
 
پلن ۵
۹۶۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۴ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۵ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۵۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱۰۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۶
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۵ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۶ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۶۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱۵۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۷
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۶ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۶ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۷۵ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۱۵۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی

پلن ۸
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • مقدار رم

  ۸ گیگابایت

 • قدرت پردازنده

  ۶ گیگاهرتز

 • فضا (نوع هارد SSD)

  ۱۰۰ گیگابایت

 • مقدار ترافیک

  ۲۰۰۰ گیگابایت

 • پهنای باند

  ۱ گیگابیت اشتراکی