• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

حذف تمام آدرس های کسانی که در WordPress نظر می نویسند ، با استفاده از دستور mysql

حذف تمام آدرس های کسانی که در WordPress نظر می نویسند ، با استفاده از دستور mysql

کسانی که در WordPress نظر می نویسند ، مجازند که آدرس توییتر یاGitub خود را در این قسمت بنویسند. متأسفانه با این کار سایتها بسیار شلوغ و آشفته می شوند. علاوه بر این خیلی از این آدرسها فقط اسپم هستند. ما در نوین هاست یک راه حل سریع برای حذف تمامی این آدرس ها با استفاده از یک دستور خطی mysql به شما ارائه می کنیم.

یافتن لینک های قدیمی

شما می توانید یا استفاده از این امکان جدید mysql  به انتخاب خود لینک های خراب را در تمامی پست ها، صفحات، نظرات، وبلاگ ها و فیلدهای سفارشی وبلاگ خود ( و یا در یکی از آنها ) جستجو کرده و به صورت خلاصه ای مانند تصویر زیر به دست آورید.

استفاده از دستور خطی برای حذف آدرس های نویسندگان comment

به روش زیر از دستور mysql استفاده کنید:

$ mysql -u wp_user -h wp_db_host_here -p wp_blog_db

که در آن:

  • -u : نام کاربری استفاده شده توسط MYSQL برای اتصال به سرور است.
  • -h: نام سرور یا هاست استفاده شده توسط MYSQL برای اتصال به سرور است.
  • :-pعلامت اختصاری password است.
  • wp_blog_db : نام My WordPress DB است.

و پس از وصل شدن به سرور ، با استفاده از دستور DESC یا EXPLAIN sql اطلاعات مربوط به ساختار جدول یا طرح اجرای query را به دست آورید :

mysql> DESC wp_comments;

یا

MariaDB [wp_blog_db]> EXPLAIN wp_comments;

نمونه ی خروجی:

+———————-+———————+——+—–+———————+—————-+

| Field               | Type               | Null | Key | Default             | Extra         |

+———————-+———————+——+—–+———————+—————-+

| comment_ID           | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL               | auto_increment |

| comment_post_ID     | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |               |

| comment_author       | tinytext           | NO   |     | NULL               |               |

| comment_author_email | varchar(100)       | NO   | MUL |                    |               |

| comment_author_url   | varchar(200)       | NO   |     |                     |               |

| comment_author_IP   | varchar(100)       | NO   |     |                     |               |

| comment_date         | datetime           | NO   |     | ۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |               |

| comment_date_gmt     | datetime           | NO   | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |               |

| comment_content     | text               | NO   |     | NULL               |               |

| comment_karma       | int(11)             | NO   |     | ۰                   |               |

| comment_approved     | varchar(20)         | NO   | MUL | 1                   |               |

| comment_agent       | varchar(255)        | NO   |     |                     |               |

| comment_type         | varchar(20)         | NO   |     |                     |               |

| comment_parent       | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |               |

| user_id             | bigint(20) unsigned | NO   |     | ۰                   |               |

+———————-+———————+——+—–+———————+—————-+

۱۵ rows in set (0.00 sec)

برای کسب اطلاعات در مورد خدمات ارائه شده توسط نوین هاست ، از جمله ثبت نام دامنه ، خرید هاست ، سرور مجازی در لوکیشن های مختلف ، سرور اختصاصی ، هاست ابری و سرور مجازی ایران ، به www.novinhost.org مراجعه کنید یا با شماره ۶۶۰۱۵۸۹۱ تماس بگیرید تا با یکی از اعضای بخش فروش ما صحبت کنید. پیروز و سربلند باشید.

نوشته مشابه

ثبت نظر