آموزش نصب Gulp در Centos

زمان مطالعه: 2 دقیقه
انتشار :
۱۴۰۲-۰۲-۱۲

برای نصب نرم افزار Gulp نیاز دارد که شما بر روی سیستم خود نرم افزار node را نصب کرده باشید . اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع مرحله ۲ روی سیستم شما نصب شده باشد.

نصب Gulp در Centos

مراحل نصب Gulp در Centos

نرم افزار Node را طبق دستور زیر بر روی Centos نصب کنید:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash –
sudo yum install -y nodejs
sudo yum install gcc-c++ make

سپس مراحل نصب V8 Javascript را طبق دستور زیر پیگیری کنید :

sudo dnf install nodejs

 

برای نصب V11 Javascript نیز میتوانید طبق دستور زیر عمل نمایید .

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash –
sudo dnf install -y nodejs
sudo yum install gcc-c++ make

 

سپس نسخه Node را طبق دستور زیر بررسی کنید :

# node –version
v11.1.0

$ npx –version
۶.۴.۱

Centos چیست ؟

مرحله دوم : نصب Gulp.js بر روی Centos /Fedora

پس از نصب Node . نصب Gulp.js را بر روی Centos طبق دستور زیر انجام دهید .

sudo npm install –global gulp-cli

 

سپس نسخه Gulp.js خود را طبق دستور زیر تایید نمایید :

$ gulp –version
[۲۰:۱۲:۲۳] CLI version 2.0.1

 

مرحله سوم : نصب بسته Gulp.js در dev Dependencies

برای نصب بسته Gulp طبق دستور عمل زیر عمل نمایید :

$ npx mkdirp project1
npx: installed 2 in 1.355s

 

سپس به فهرست پروژه بروید و پرونده pack.json را طبق دستور زیر ایجاد کنید

$ cd project1
$ npm init

 

این امر به شما کمک می کند تا نام خود را به پروژه خود بدهید ، نسخه توضیحی ، خروجی نمونه در زیر آمده است:

This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (project1)
version: (1.0.0)
description: My first Project
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /home/jmutai/project1/package.json:

{
“name”: “project1”,
“version”: “1.0.0”,
“description”: “My first Project”,
“main”: “index.js”,
“scripts”: {
“test”: “echo “Error: no test specified” && exit 1″
},
“author”: “”,
“license”: “ISC”
}

 

سپس بسته Gulp را devDependencies خود طبق دستور زیر نصب نمایید :

npm install –save-dev gulp@next

 

سپس نسخه gulp خود را طبق دستور زیر بررسی نمایید :

$ gulp –version
[۲۰:۲۲:۵۲] CLI version 2.0.1
[۲۰:۲۲:۵۲] Local version 4.0.0

 

ایجاد کردن Gulpfile : سپس فایلی با نام gulpfile.js را در ریشه پروژه خود ایجاد کنید

vim gulpfile.js

 

سپس مطالب زیر را اضافه نمایید :

function defaultTask(cb) {
// place code for your default task here
cb();
}

exports.default = defaultTask

 

سپس با اجرای دستور gulp در فهرست پروژه طبق دستور زیر تست کنید :

$ gulp
[۲۰:۲۵:۱۷] Using gulpfile ~/project1/gulpfile.js
[۲۰:۲۵:۱۷] Starting ‘default’…
[۲۰:۲۵:۱۷] Finished ‘default’ after 5.51 ms

 

نوین هاست ارائه دهنده انواع هاست , سرور مجازی , سرور ابری , سرور اختصاصی و …. در کشور با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش.

نوین هاست یار نوین شماست

بازخوردها
مقالات مرتبط
مزایا و معایب مجازی ساز KVM
مجازی ساز KVM چیست و چه مزایایی دارد؟
[custumexpert]
زمان مطالعه: 4 دقیقه
حافظه NVMe چیست؟
حافظه NVMe چیست و چه مزایایی دارد؟
[custumexpert]
زمان مطالعه: 4 دقیقه