• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

آموزش نصب Gulp در Centos

آموزش نصب Gulp در Centos

برای نصب نرم افزار Gulp نیاز دارد که شما بر روی سیستم خود نرم افزار node را نصب کرده باشید . اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع مرحله ۲ روی سیستم شما نصب شده باشد.

 

 

نرم افزار Node را طبق دستور زیر بر روی Centos نصب کنید:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash –
sudo yum install -y nodejs
sudo yum install gcc-c++ make

سپس مراحل نصب V8 Javascript را طبق دستور زیر پیگیری کنید :

sudo dnf install nodejs

 

برای نصب V11 Javascript نیز میتوانید طبق دستور زیر عمل نمایید .

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash –
sudo dnf install -y nodejs
sudo yum install gcc-c++ make

 

سپس نسخه Node را طبق دستور زیر بررسی کنید :

# node –version
v11.1.0

$ npx –version
۶.۴.۱

 

مرحله دوم : نصب Gulp.js بر روی Centos /Fedora

پس از نصب Node . نصب Gulp.js را بر روی Centos طبق دستور زیر انجام دهید .

sudo npm install –global gulp-cli

 

سپس نسخه Gulp.js خود را طبق دستور زیر تایید نمایید :

$ gulp –version
[۲۰:۱۲:۲۳] CLI version 2.0.1

 

مرحله سوم : نصب بسته Gulp.js در dev Dependencies

برای نصب بسته Gulp طبق دستور عمل زیر عمل نمایید :

$ npx mkdirp project1
npx: installed 2 in 1.355s

 

سپس به فهرست پروژه بروید و پرونده pack.json را طبق دستور زیر ایجاد کنید

$ cd project1
$ npm init

 

این امر به شما کمک می کند تا نام خود را به پروژه خود بدهید ، نسخه توضیحی ، خروجی نمونه در زیر آمده است:

This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (project1)
version: (1.0.0)
description: My first Project
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /home/jmutai/project1/package.json:

{
“name”: “project1”,
“version”: “1.0.0”,
“description”: “My first Project”,
“main”: “index.js”,
“scripts”: {
“test”: “echo “Error: no test specified” && exit 1″
},
“author”: “”,
“license”: “ISC”
}

 

سپس بسته Gulp را devDependencies خود طبق دستور زیر نصب نمایید :

npm install –save-dev gulp@next

 

سپس نسخه gulp خود را طبق دستور زیر بررسی نمایید :

$ gulp –version
[۲۰:۲۲:۵۲] CLI version 2.0.1
[۲۰:۲۲:۵۲] Local version 4.0.0

 

ایجاد کردن Gulpfile : سپس فایلی با نام gulpfile.js را در ریشه پروژه خود ایجاد کنید

vim gulpfile.js

 

سپس مطالب زیر را اضافه نمایید :

function defaultTask(cb) {
// place code for your default task here
cb();
}

exports.default = defaultTask

 

سپس با اجرای دستور gulp در فهرست پروژه طبق دستور زیر تست کنید :

$ gulp
[۲۰:۲۵:۱۷] Using gulpfile ~/project1/gulpfile.js
[۲۰:۲۵:۱۷] Starting ‘default’…
[۲۰:۲۵:۱۷] Finished ‘default’ after 5.51 ms

 

نوین هاست ارائه دهنده انواع هاست , سرور مجازی , سرور ابری , سرور اختصاصی و …. در کشور با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش

 

لینک کوتاه : https://b2n.ir/88008

نوشته مشابه

ثبت نظر