سرور مجازی ترکیه استانبول

VPSturkey - 1
 • 1 هسته سی پی یو
 • 3 گیگ رم
 • 40 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
VPSturkey - 2
 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 50 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
VPSturkey - 3
 • 4 هسته سی پی یو
 • 6 گیگ رم
 • 60 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
VPSturkey - 4
 • 6 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 70 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
VPSturkey - 5
 • 8 هسته سی پی یو
 • 10 گیگ رم
 • 80 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند