لایسنس

License cPanel VPS Share

استفاده از اخرین نسخه سی پنل
هزینه ستاپ اولیه
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

License cPanel Dedicate Share

استفاده از اخرین نسخه سی پنل
هزینه ستاپ اولیه
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

License CloudLinux Share

استفاده از اخرین نسخه
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی کلود و سی پنل

License Plesk Share

استفاده از اخرین نسخه پلسک
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی پلسک

License LiteSpeed Share

استفاده از اخرین نسخه لایت اسپید
هزینه نصب اولیه

License DirectAdmin Share - Monthly

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License DirectAdmin Orginal - Personal PLUS

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License DirectAdmin Orginal - Lite

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License DirectAdmin Orginal - Standard

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License Virtualizor share

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • خیر نصب رایگان