سرور مجازی آمریکا

VPSUS - 2048
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 30 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 4096
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 40 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 6144
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6 گیگ رم
 • 50 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 8192
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 60 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 12288
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 12 گیگ رم
 • 80 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 16384
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 100 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 32768
 • 16 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 120 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSUS - 65536
 • 24 گیگاهرتز سی پی یو
 • 64 گیگ رم
 • 240 گیگ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند