ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


دسته بندی دامنه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
160,000Rial
1 سال
200,000Rial
1 سال
200,000Rial
1 سال
.com
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
.net
5,600,000Rial
1 سال
5,600,000Rial
1 سال
5,600,000Rial
1 سال
.org
6,000,000Rial
1 سال
6,000,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
.info
4,400,000Rial
1 سال
4,400,000Rial
1 سال
4,400,000Rial
1 سال
.fun sale!
800,000Rial
1 سال
800,000Rial
1 سال
800,000Rial
1 سال
.in
2,800,000Rial
1 سال
2,800,000Rial
1 سال
2,800,000Rial
1 سال
.asia
8,800,000Rial
1 سال
8,800,000Rial
1 سال
9,600,000Rial
1 سال
.biz
8,800,000Rial
1 سال
8,800,000Rial
1 سال
8,800,000Rial
1 سال
.pro
7,200,000Rial
1 سال
7,200,000Rial
1 سال
8,000,000Rial
1 سال
.us
5,600,000Rial
1 سال
5,600,000Rial
1 سال
6,400,000Rial
1 سال
.eu
5,600,000Rial
1 سال
5,600,000Rial
1 سال
6,400,000Rial
1 سال
.club
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
7,600,000Rial
1 سال
.de
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
.tv
14,400,000Rial
1 سال
14,400,000Rial
1 سال
18,400,000Rial
1 سال
.xyz
1,600,000Rial
1 سال
1,600,000Rial
1 سال
1,600,000Rial
1 سال
.cn
8,800,000Rial
1 سال
8,800,000Rial
1 سال
9,600,000Rial
1 سال
.business
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
.company
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
.work
3,000,000Rial
1 سال
3,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
.social
13,600,000Rial
1 سال
13,600,000Rial
1 سال
16,800,000Rial
1 سال
.online
16,800,000Rial
1 سال
16,800,000Rial
1 سال
20,800,000Rial
1 سال
.ac
30,800,000Rial
1 سال
30,800,000Rial
1 سال
31,600,000Rial
1 سال
.pars
135,600,000Rial
1 سال
135,600,000Rial
1 سال
140,000,000Rial
1 سال
.nowruz
6,000,000Rial
1 سال
6,000,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
.host
42,400,000Rial
1 سال
42,400,000Rial
1 سال
44,000,000Rial
1 سال
.com.tr
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
7,600,000Rial
1 سال
.org.am
28,400,000Rial
1 سال
28,400,000Rial
1 سال
30,000,000Rial
1 سال
.org.tr
5,480,000Rial
1 سال
5,480,000Rial
1 سال
6,400,000Rial
1 سال
.me
9,200,000Rial
1 سال
9,200,000Rial
1 سال
10,000,000Rial
1 سال
.taxi
4,400,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
4,800,000Rial
1 سال
.cloud
11,200,000Rial
1 سال
12,000,000Rial
1 سال
12,000,000Rial
1 سال
.store
1,400,000Rial
1 سال
1,400,000Rial
1 سال
1,400,000Rial
1 سال
.shop
3,600,000Rial
1 سال
3,600,000Rial
1 سال
3,600,000Rial
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains