گواهینامه SSL

گواهینامه Commercial SSL - DV

مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Trusted SSL - OV

مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Premium - EV

مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Commercial SSL Wildcard - DV

پشتیبانی از ساب دامنه نامحدود!
مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal