گواهینامه SSL

گواهینامه Commercial SSL - DV


مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Trusted SSL - OV


مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Premium - EV


مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal

گواهینامه Commercial SSL Wildcard - DV


پشتیبانی از ساب دامنه نامحدود!
مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal