سرور ابری فنلاند

FI - CX11
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 20 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CX21
 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 40 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI- CX31
 • 2 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 80 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CX41
 • 4 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 160 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CX51
 • 8 هسته سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 240 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI- CPX11
 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 40 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CPX21
 • 3 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 80 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CPX31
 • 4 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 160 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CPX41
 • 8 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 240 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
FI - CPX51
 • 16 هسته سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 360 گیگ SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند