سرور اختصاصی ایران

DEDIR-G700
 • 2x Xeon 5630 - (8 Core , 16 threads) Cpu
 • 16G DDR3 Ram
 • 500GB SAS Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G800
 • 2x Xeon 2620 v2 - (12 Core , 24 threads) سی پی یو
 • 32G DDR3 رم
 • 1x500GB SSD هارد
 • 1 Gbps پورت
 • نامحدود منصفانه ترافیک
 • Hardware RAID
DEDIR-G810
 • 2x Xeon 2620 v2 - (12 Core , 24 threads) Cpu
 • 64G DDR3 Ram
 • 2x500GB SSD Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G820
 • 2x Xeon 2670 v2 - (20 Core , 40 threads) Cpu
 • 64G DDR3 Ram
 • 2x500GB SSD Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G830
 • 2x Xeon 2670 v2 - (20 Core , 40 threads) Cpu
 • 128 DDR3 Ram
 • 2x1000GB SSD Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G840
 • 2x Xeon 2696 v2 - (24 Core , 48 threads) Cpu
 • 128 DDR3 Ram
 • 2x1000GB SSD Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G850
 • 2x Xeon 2696 v2 - (24 Core , 48 threads) Cpu
 • 256 DDR3 Ram
 • 4x1000GB SSD Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID
DEDIR-G940
 • 2x Xeon 2680V4 - (28 Core , 56 threads) Cpu
 • 256G DDR4 Ram
 • 4X960GB SSD DataCenter Storage
 • 1 Gbps Port
 • نامحدود منصفانه Traffic
 • Hardware RAID