سرور مجازی پراگ

VPSCZE - 1024
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 گیگ رم
 • 15 گیگ هارد
 • 1 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSCZE - 2048
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 20 گیگ هارد
 • 2 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSCZE - 4096
 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 45 گیگ هارد
 • 4 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSCZE - 6144
 • 2 هسته سی پی یو
 • 6 گیگ رم
 • 75 گیگ هارد
 • 6 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند