کولوکیشن

Colocation Milad Tower


دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Начиная от
6,000,000Rial
ежемесячно
2,000,000 Стоимость установки
Заказать
Colocation 0-1


دیتاسنتر شهراد
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Начиная от
5,000,000Rial
ежемесячно
2,000,000 Стоимость установки
Заказать
Colocation Tebyan


دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Начиная от
8,000,000Rial
ежемесячно
2,000,000 Стоимость установки
Заказать
Colocation Zirsakht


دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Начиная от
6,000,000Rial
ежемесячно
2,000,000 Стоимость установки
Заказать