کولوکیشن - colocation

نوین هاست ارایه دهنده کولوکیشن تبیان و پارس آنلاین و زیرساخت و آسیاتک و افزانت و برج میلاد

کلوکیشن دیتاسنتر آسیاتک

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 350 هزارتومان قیمت
کلوکیشن دیتاسنتر برج میلاد

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 370 هزارتومان قیمت
کلوکیشن دیتاسنتر تبیان

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه شش هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 100 گیگابایت ( 1 به 4 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 199 هزارتومان قیمت
 • 60 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترانت
 • 2 میلیون تومان هر ترابایت (1 به 4) ترافیک اینترنت
کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه
پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 500 گیگابایت ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 290 هزارتومان قیمت
 • 150 تومان هر ترابایت 1 به 1 ترافیک اضافه
کلوکیشن دیتاسنتر شهراد

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 200 گیگابایت ( 1 به 1 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 170 هزارتومان قیمت
 • 230 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترنت اضافه
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین (آپادانا)

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 100 گیگابایت ( 1 به 1 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 230 هزارتومان قیمت
 • 285 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترنت
 • 55 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترانت