کولوکیشن - colocation

نوین هاست ارایه دهنده کولوکیشن تبیان و پارس آنلاین و زیرساخت و آسیاتک و افزانت و برج میلاد

کلوکیشن دیتاسنتر برج میلاد


ترافیک مجاز اولیه نامحدود
یک عدد آی پی رایگان
آی پی اینترانت قابل ارائه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی و شرایط شرکت

کلوکیشن دیتاسنتر تبیان


ترافیک مجاز اولیه یک ترابایت
یک عدد آی پی رایگان
آی پی اینترانت قابل ارائه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی و شرایط شرکت

کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت


ترافیک مجاز اولیه 500 گیگابایت
یک عدد آی پی رایگان
آی پی اینترانت قابل ارائه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی و شرایط شرکت

کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین (آپادانا)


ترافیک مجاز اولیه 500 گیگابایت
یک عدد آی پی رایگان
آی پی اینترانت قابل ارائه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی و شرایط شرکت