سرورمجازی سنگاپور

VPSSG - 1


سی پی یو 1 هسته
رم 1 گیگ
هارد 15 گیگ
ترافیک 250 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSSG - 2


سی پی یو 1 هسته
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSSG - 3


سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 45 گیگ
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSSG - 4


سی پی یو 2 هسته
رم 6 گیگ
هارد 75 گیگ
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت