• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

چند دستور برای سرور مجازی لینوکس

سرور مجازی لینوکس

خط فرمان سرور لینوکس, مهم ترین رابط شما و سرور مجازی لینوکس شماست, هر چه بر فرامین بیشتری مسلط باشید, رابطه شما با این رابط کاربری بهتر خواهد بود, با ما باشید تا چند دستور دوست داشتنی رو خدمتتون معرفی کنیم.

سرور مجازی لینوکس

getconf -a | sort -k2nr | grep MAX

این دستور حداکثر ظرفیت های سرور مجازی لینوکس شما را نمایش میدهد

 

sed -n ‘/password/{x;p};h’ config

این دستور خط قبل از خط دارای کلمه password را در فایلی با نام config نمایش میدهد.

 

sudo -l

دسترسی های کاربری که با آن وارد شده اید را نشان میدهد

 

cp -av /olddisk /newdisk

فایل ها را کپی میکند, بدون اینکه زمان آخرین دسترسی آنها, یا دسترسی های آنها تغییری کند.

 

sshfs user@remotehost:/remotedir mydir

با این دستور میتوانید یک دایرکتوری ریموت را از طریق ssh به عنوان دایرکتوری محلی mount کنید.

 

ifconfig

این دستور مشخصات کارت شبکه شما را لیست میکند

 

netstat

این دستور ساده پورت های فعال ورودی و خروجی سرور را نشان میدهد, با ترکیب آن با دستور grep میتوانید کارهای جالب تری کنید.

 

uptime

نشان میدهد سرور چند ساعت مداوم روشن بوده است

 

crontab -l

لیست تنظیمات جاری crontab لینوکس را پرینت میکند.

 

 

 

نوشته مشابه

ثبت نظر