• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

معرفی توپولوژی های شبکه

معرفی توپولوژی های شبکه

معمولا به شکل هندسی اتصالات سخت افزاری شبکه به یک دیگر که به چند دسته تقسیم می شوند می گویند :

معرفی توپولوژی های شبکه

 

 

انواع توپولوژی ها در شبکه های کامپیوتری :

معمولا به شکل هندسی اتصالات سخت افزاری شبکه به یک دیگر که به چند دسته تقسیم می شوند می گویند :

  1. BUS
  2. RING
  3. STAR
  4. MESH
  5. POINT TO POINT
  6. POINT TO MULTI POINT

حال این چند دسته را با توضیحاتی مختصر معرفی می کنیم .

BUS یا توپولوژی خطی :

در این توپولوژی , تمامی کامپیوتر ها با اتصال به یک کابل به وصل شده اند و هر کامپیوتر با دریافت سیگنال و برسی آن , سیگنال را به کامپیوتر بعدی ارسال می کند , این شبکه ساده ترین و قدیمی ترین توپولوژی در شبکه است تنها مشکل در این توپولوژی این است که به طور هم زمان دو کامپیوتر بخواهند در لحظه اطلاعاتی را ارسال نمایند که در این صورت خطا (COLLISION)  رخ می دهد.

معرفی توپولوژی های شبکه

مزایا ی این توپولوژی :

  1. پیاده سازی بسیار آسان .
  2. صرفه جویی در هزینه به علت استفاده از یک کابل .
  3. عیب یابی آسان .

معایب این توپولوژی :

  1. اگر یک سرور مجازی از کار بیوفتد کل شبکه درگیر خواهند شد .
  2. با اضافه شدن کامپیوترها در شبکه کارایی این توپولوژی پایین می آید .
  3. نرخ انتقال اطلاعات به تو پولوژی های دیگر پایین است .
  4. برای شبکه هایی با تعداد کامپیوتر کمتر از ۱۰ عدد توصیه می شود .

Ring یا توپولوژی حلقوی :

در این توپولوژی کامپیوتر ها به صورت دایره ای و با یک کابل به یک دیگر متصل می شوند , کامپیوتر ها با دریافت اطلاعات از کامپیوتر قبلی , اطلا عات را به کامپیوتر بعدی می فرستند در این توپولوژی اگر یکی از کامپیوتر ها خطا دهد و یا این که از شبکه قطع شود کل شبک از کار خواهد افتاد و برای جلو گیری از این اطفاق از ۲ عدد کابل استفاده می نمایند .

معرفی توپولوژی های شبکه

مزایای این توپولوژی :

  1. استفاده از طول کابل کمتر به روش قبلی
  2. نیاز به فضای زیاد ندارد

معایب این توپولوژی :

  1. اگر یکی از کامپیوتر ها از کار بیافتد کل شبکه از کار می افتد .
  2. اشکال زدایی شبکه سخت است .
  3. در آینده برای تغییر دادن شبکه کار مشکلی را در پیش رو داریم .

STAR توپولوژی ستاره ای :

در این نوع از توپولوژی  به وسیله یک هاب یا سوئیچ کامپیوتر ها به هم متصل میشوند .

معرفی توپولوژی های شبکه

مزایای این توپولوژی :

  1. سادگی دسترسی به شبکه
  2. زمانی که برای کامپیوتری در شبکه مشکلی رخ دهد آن سیستم از شبکه خارج می شود و برای شبکه مشکلی پیش نمی آید
  3. برای توسعه دادن آن مشکل چندانی نداریم .

معایب این توپولوژی:

  1. زمانی که هاب یا سوئیچ ما از کار بیفتد کل شبکه مختل می شود .
  2. هزینه برای استفاده کابل زیاد , زیاد است .

MESH یا توپولوژی تودرتو :

در این شبکه فرض بر این که تعداد کامپیوتر های ما X هست هر کامپیوتر دارای X-1 کابل است که متصل شده است .

معرفی توپولوژی های شبکه

مزایا در این توپولوژی :

  1. سرعت بالا
  2. امنیت بالا
  3. اگر مشکلی در یک لینک باشد تاثیر بر شبکه ندارد .
  4. عیب یابی سریع

معایب در این شبکه :

  1. هزینه بالا به علت استفاده زیاد از کابل
  2. هر گره برای اتصال به شبکه , نیاز به چندین Interface دارد.

HYBRID یا توپولوژی دو رگه :

این توپولوژی از ترکیب شبکه BUS , STAR استفاده می کند.

معرفی توپولوژی های شبکه

POINT TO POINT یا نظیر به نظیر :

در این نوع شبکه ۲ عدد سیستم به صورت مستقیم توسط کابل به هم وصل می شوند که با هم ارتباط داشته باشند .

POINT TO MULTI POINT یا توپولوژی یک به چند :

چندین سیستم به یک سیستم ارتباطی وصل می شوند و این حالت را می توان در سیستم های Wireless مشاهده کرد .

 

نوشته مشابه

ثبت نظر