اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت۶ – دستور for

زمان مطالعه: 2 دقیقه
انتشار :
۱۴۰۰-۰۷-۱۷

اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت۶ – دستور for : در قسمت قبل در مورد دستور while و حلقه تکرار توضیح داده شد.

در این قسمت با دستور for آشنا میشویم:

اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت۶ - دستور for

دستور for به شما این امکان را میدهد تا در بازه عددی مشخصی حرکت کرده و در گام های مشخصی دستورات داخل حلقه را اجرا کنید.

ساختار کلی دستور for به صورت زیر است:

for VARIABLE in ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ .. N

do

        command1

        command2

        commandN

done

متغیر variable میتواند هر متغییری باشد, مثل x
دستورات بین do و done به ازای هرکدام از عدد های ۱ تا n اجرا خواهد شد, و مقدار VARIABLE برابر عدد متناظر خواهد بود.
بر فرض اگر command1   برابر echo $VARIABLE باشد, اعداد ۱ تا N در خروجی چاپ خواهد شد,  بازه حلقه محدود به عدد نیست, میتوانید فایل ها را به جای اعداد قرار دهید:

for VARIABLE in file1 file2 file3

do

        command1 on $VARIABLE

        command2

        commandN

done
یا خروجی یک دستور دیگر را به عنوان بازه معرفی کنید:

for OUTPUT in $(Linux-Or-Unix-Command-Here)

do

        command1 on $OUTPUT

        command2 on $OUTPUT

        commandN

done
اگر بازه اعداد ثابت باشد, لازم نیست تک تک آنها را مشخص کنید, اگر بنویسید
for i in {۱..۵}
حلقه برای شما از ۱ تا ۵ اجرا خواهد شد, حتی میتوانید با فاصله ثابت در بازه بین اعداد پرش کنید»
echo "Bash version ${BASH_VERSION}..."
for i in {۰..۱۰..۲}
  do
     echo "Welcome $i times"
 done
خروجی به این صورت خواهد بود:
Bash version 4.0.33(0)-release...
Welcome 0 times
Welcome 2 times
Welcome 4 times
Welcome 6 times
Welcome 8 times
Welcome 10 times
میتوانید از شکل رایج زبان های برنامه نویسی استفاده کنید:
for (( c=1; c<=۵; c++ ))
do
   echo "Welcome $c times"
done
هر موقع بخواهید بدون ادامه حلقه از آن خارح شوید, از دستور break استفاده کنید.
در صورتی که بخواهید به آخر حلقه پرش کنید و حلقه دوباره ادامه پیدا کند از دستور continue استفاده کنید.
بازخوردها
مقالات مرتبط
بهینه سازی هاست برای افزیش نمره سئو وب سایت
بهینه سازی هاست برای افزیش نمره سئو وب سایت
[custumexpert]
زمان مطالعه: 5 دقیقه
مزایا-و-معایب-استفاده-از-هاست-مدیریت-شده-برای-کسب-و-کار-های-بزرگ
مزایا و معایب استفاده از هاست مدیریت شده برای کسب و کار های بزرگ
[custumexpert]
زمان مطالعه: 5 دقیقه