• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت۴

linux scripting for webmasters novinhost.org

linux scripting for webmasters novinhost.org

در قسمت قبل در مورد دستور if و توابع شرطی توضیح داده شد.

در این قسمت با دستور case آشنا میشویم:

دستور case با کلمه کلیدی case شروع شده و با کلمه کلیدی esac   تمام میشود.

linux scripting for webmasters novinhost.org

به مثال زیر توجه کنید:

echo “Enter a number between 1 and 10. “

read NUM

case $NUM in

        1) echo “one” ;;

        2) echo “two” ;;

        3) echo “three” ;;

        4) echo “four” ;;

        5) echo “five” ;;

        6) echo “six” ;;

        7) echo “seven” ;;

        8) echo “eight” ;;

        9) echo “nine” ;;

        10) echo “ten” ;;

        *) echo “INVALID NUMBER!” ;;

esac

در مثال بالا ورودی را به صورت عدد از کاربر گرفته و در متغیر NUM قرار میدهد, دستور Case مقدار NUM را بررسی میکند, و به ازای هر عدد یکی از دستورات تعیین شده را اجرا میکند. علامت * نشانگر “سایر موارد” است, در صورتی که هیچکدام از گزینه های تعیین شده (۱ تا ۱۰) با مقدار NUM برابر نباشد, دستور echo “INVALID NUMBER!” ;; اجرا میشود. از این دستور میتوان برای بررسی ورودی اسکریپت ها و پارامتر هایی که از کاربر دریافت میشود, به جای دستورات if تو در تو استفاده کرد.

نوشته مشابه

ثبت نظر