• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

آینه کردن سرورخارج روی سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران

بسیاری از کاربران به دلایل مختلف وبسایت خود را در سرور مجازی خارج از کشور قرار میدهند و با این حال علاقه دارند کاربران داخلی از طریق سرور مجازی ایران به سایت متصل شوند, قطعا کپی کردن محتویات سایت خارج روی سرور مجازی ایران کار منطقی نخواهد بود.

 

سرور مجازی ایران

 

 

در این پست قصد داریم نحوه Mirror کردن محتوی سایت را با هم بررسی کنیم.

 

برای سرعت بهتر, مناسب است که روی هر دو سرور انجین ایکس نصب کنید, سرور خارج را برای ارائه سایت کانفیگ کرده و سرور مجازی ایران را طبق کانفیگ زیر پروکسی کنید:

 

server {

listen 80;

server_name exampleA.com www.exampleA.com;

location / {

proxy_pass http://exampleB.com;

proxy_redirect off;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;

}

}

 

 

 

در صورتی که مایل به نصب انجین ایکس نیستید با وب سرور آپاچی میتوانید کانفیگ زیر را پیاده سازی کنید:

 

 

<VirtualHost *:*>

ServerName exampleA.com

ProxyPass / http://exampleB.com/

ProxyPassReverse / http://exampleB.com/

</VirtualHost>

 

بدین صورت سرور ایران شما سایت exampleB.com را mirror خواهد کرد.

بدین صورت بدون کپی کردن محتوی سایت میتوانید به کاربران اینترانت دسترسی کامل به سایت خارج خود را ارائه کنید.

نوشته مشابه

ثبت نظر