پشتیبانی : ۴۹۶۲۴ – ۰۲۱          

فروش ویژه تابستانه

پلن‌های سرور مجازی ایران

پلن‌های 1 و 2

بن تخفیف 25 هزار تومانی

VPS-IR-1
سفارش

پلن‌های 3 و 4

بن تخفیف 50 هزار تومانی

VPS-IR-2
سفارش

پلن‌های 5 و 6

بن تخفیف 100 هزار تومانی

VPS-IR-3
سفارش

پلن‌های 7 و 8

بن تخفیف 150 هزار تومانی

VPS-IR-4
سفارش
slippers
shell

پلن‌های سرور اختصاصی ایران

پلن‌های G800 و G810

بن تخفیف 250 هزار تومانی

DDC-IR-1
سفارش

پلن‌های G820 و G830

بن تخفیف 500 هزار تومانی

DDC-IR-2
سفارش

پلن‌های G840 و G850

بن تخفیف 1 میلیون تومانی

DDC-IR-3
سفارش
star