سرورمجازی بورسا

VPSTR - 1
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگ SSD هارد
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 2
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگ SSD هارد
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 3
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 35 گیگ SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 4
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 40 گیگ SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 5
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 50 گیگ SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 6
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 5 گیگابایت رم
 • 60 گیگ SSD هارد
 • 1500 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 7
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 75 گیگ SSD هارد
 • 1500 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSTR - 8
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 100 گیگ SSD هارد
 • 2000 گیگابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند