سرورمجازی بورسا

پس از ثبت سفارش امکان کنسلی نمی‌باشد

VPSTR - 1

سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 512 مگابایت
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 2

سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 1 گیگابایت
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 3

سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 2 گیگابایت
هارد 35 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 4

سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 3 گیگابایت
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 5

سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 4 گیگابایت
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 6

سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 5 گیگابایت
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 7

سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 6 گیگابایت
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSTR - 8

سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 8 گیگابایت
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت