سرور ابری وان پروایدر

VPS - ONE - 1
 • 1 هسته سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 10 گیگ هارد
 • 500 گیگ ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 2
 • 1 هسته سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگ هارد
 • 750 گیگ ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 3
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 گیگ رم
 • 30 گیگ هارد
 • 1.5 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 4
 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 40 گیگ هارد
 • 2 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 5
 • 4 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 20 گیگ هارد
 • 2.5 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 6
 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 80 گیگ هارد
 • 2.5 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 7
 • 3 هسته سی پی یو
 • 3 گیگ رم
 • 60 گیگ هارد
 • 3 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 8
 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 20 گیگ هارد
 • 2.5 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPS - ONE - 9
 • 4 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 80 گیگ هارد
 • 4 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند