سرور ابری وان پروایدر

VPS - ONE - 1

سی پی یو 1 هسته
رم 512 مگابایت
هارد 10 گیگ
ترافیک 500 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 2

سی پی یو 1 هسته
رم 512 مگابایت
هارد 20 گیگ
ترافیک 750 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 3

سی پی یو 1 هسته
رم 1 گیگ
هارد 30 گیگ
ترافیک 1.5 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 4

سی پی یو 2 هسته
رم 2 گیگ
هارد 40 گیگ
ترافیک 2 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 5

سی پی یو 4 هسته
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
ترافیک 2.5 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 6

سی پی یو 2 هسته
رم 2 گیگ
هارد 80 گیگ
ترافیک 2.5 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 7

سی پی یو 3 هسته
رم 3 گیگ
هارد 60 گیگ
ترافیک 3 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 8

سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 20 گیگ
ترافیک 2.5 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPS - ONE - 9

سی پی یو 4 هسته
رم 4 گیگ
هارد 80 گیگ
ترافیک 4 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت