سرور مجازی ایتالیا

VPSIT - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 1 گیگ
هارد 15 گیگ SSD
ترافیک 1024 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSIT - 2


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک 2048 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSIT - 3


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 45 گیگ SSD
ترافیک 4096 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSIT - 4


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 6144 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت