سرور مجازی مالزی

VPSMY - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 1 گیگ
هارد 25 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPSMY - 2


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPSMY - 3


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPSMY - 4


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی