سرور مجازی مالزی

سرور مجازی مالزی - 1

رم 1 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 25 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
  • 500 GB ترافیک ماهانه
سرور مجازی مالزی - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
  • 500 GB ترافیک ماهانه
سرور مجازی مالزی - 3

رم 4 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 75 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
  • 1000 GB ترافیک ماهانه
سرور مجازی مالزی - 4

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 100 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
  • 1000 GB ترافیک ماهانه