سرور مجازی آمستردام

VPSNL - 1024


سی پی یو 1 هسته
1 گیگ رم
هارد 15 گیگ
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند 1 گیگابیت

VPSNL - 2048


سی پی یو 1 هسته
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
ترافیک 2 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 4096


سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 45 گیگ
ترافیک 4 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 6144


سی پی یو 2 هسته
رم 6 گیگ
هارد 75 گیگ
ترافیک 6 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت