سرورمجازی مونترال

VPSCA - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 1 گیگ
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
1,600,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 2


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
1,800,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 3


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
2,300,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 4


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
2,900,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 5


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
3,600,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 6


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 12 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
4,400,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 7


سی پی یو 8 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
5,400,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSCA - 8


سی پی یو 16 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
9,300,000Rial
Mjesečno
Naruči