سرور ابری هتزنر

Hetzner - CX11


سی پی یو 1 هسته
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
1,800,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CPX11


سی پی یو 2 هسته
رم 2 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
1,980,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CX21


سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
2,520,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CPX21


سی پی یو 3 هسته
رم 4 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
3,960,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CX31


سی پی یو 2 هسته
رم 8 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
4,320,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CPX31


سی پی یو 4 هسته
رم 8 گیگ
هارد 160 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
7,560,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CX41


سی پی یو 4 هسته
رم 16 گیگ
هارد 160 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
7,200,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CPX41


سی پی یو 8 هسته
رم 16 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
12,960,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CX51


سی پی یو 8 هسته
رم 32 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
14,400,000Rial
Měsíčně
Objednat
Hetzner - CPX51


سی پی یو 16 هسته
رم 32 گیگ
هارد 360 گیگ SSD
ترافیک 20 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

Starting from
26,640,000Rial
Měsíčně
Objednat