لایسنس

لایسنس سی پنل - دایرکت ادمین - پلسک - کلود لینوکس و ...

License cPanel VPS Share

استفاده از اخرین نسخه سی پنل
هزینه ستاپ اولیه
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

750,000Rial
Mensual
2,200,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License cPanel Dedicate Share

استفاده از اخرین نسخه سی پنل
هزینه ستاپ اولیه
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

1,500,000Rial
Mensual
4,500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License Plesk Share

استفاده از اخرین نسخه پلسک
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی پلسک

750,000Rial
Mensual
1,500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License CloudLinux Share

استفاده از اخرین نسخه
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی کلود و سی پنل

750,000Rial
Mensual
2,200,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License LiteSpeed Share

قاب استفاده روی سرور اختصاصی و مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه لایت اسپید
هزینه نصب اولیه

1,000,000Rial
Mensual
2,500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License cPanel VPS Optimize

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License cPanel Dedicate Server

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License DirectAdmin - Monthly

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
750,000Rial
Mensual
1,500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
License CloudLinux Cpanel License

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • بله نصب رایگان
License Virtualizor

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • خیر نصب رایگان
License Plesk

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله] بروزرسانی
License CXS

برای دریافت آخرین قیمت از بخش فروش
می توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید

 • بله قابلیت تغییر ای پی
 • بله پشتیبانی
 • بله بروزرسانی
 • خیر نصب رایگان