کانفیگ سرور

کانفیگ سرور

نصب و کانفیگ حرفه ای DirectAdmin


کانفیگ حرفه ای دایرکت ادمین
وب سرور و امنیتی
بر روی سرورهای مجازی و اختصاصی

نصب و کانفیگ حرفه ای Plesk


کانفیگ حرفه ای پلسک
وب سرور و امنیتی
بر روی سرورهای مجازی و اختصاصی

نصب و کانفیگ حرفه ای WebsitePanel


کانفیگ حرفه ای وبسایت پنل
وب سرور و امنیتی
بر روی سرورهای مجازی و اختصاصی

نصب و کانفیگ حرفه ای cPanel


کانفیگ حرفه ای سی پنل
وب سرور و امنیتی
بر روی سرورهای مجازی و اختصاصی

نصب و کانفیگ Mikrotik


کانفیگ میکروتیک

نصب و کانفیگ VMware ESXi


نصب این مجازی ساز اختصاصی درصورت اینکه موارد زیر موجود باشد
VMware ESXi ISO
IPKVM