سرور مجازی ترکیه

VPSTK - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 512 مگابایت
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
2,990,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 2


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 1 گیگابایت
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
3,887,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 3


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 2 گیگابایت
هارد 35 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
5,681,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 4


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 3 گیگابایت
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
7,176,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 5


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 4 گیگابایت
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
8,970,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 6


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 5 گیگابایت
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
10,764,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 7


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 6 گیگابایت
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
12,259,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSTK - 8


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 8 گیگابایت
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
16,146,000Rial
Měsíčně
Objednat