سرور مجازی ترکیه

VPSTR - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 512 مگابایت
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
3,200,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 2


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 1 گیگابایت
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
4,160,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 3


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 2 گیگابایت
هارد 35 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
6,080,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 4


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 3 گیگابایت
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
7,680,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 5


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 4 گیگابایت
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
9,600,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 6


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 5 گیگابایت
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
11,520,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 7


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 6 گیگابایت
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 1500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
13,120,000Rial
Mjesečno
Naruči
VPSTR - 8


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 8 گیگابایت
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

S početkom od
17,280,000Rial
Mjesečno
Naruči