کولوکیشن - colocation

نوین هاست ارایه دهنده کولوکیشن تبیان و پارس آنلاین و زیرساخت و آسیاتک و افزانت و برج میلاد

کلوکیشن دیتاسنتر آسیاتک

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 350 هزارتومان قیمت
Desde
3,500,000Rial
Mensual
1,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر برج میلاد

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 370 هزارتومان قیمت
3,700,000Rial
Mensual
1,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر تبیان

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه شش هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 100 گیگابایت ( 1 به 4 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 199 هزارتومان قیمت
 • 60 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترانت
 • 2 میلیون تومان هر ترابایت (1 به 4) ترافیک اینترنت
Desde
2,900,000Rial
Mensual
1,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه
پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 500 گیگابایت ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 290 هزارتومان قیمت
 • 150 تومان هر ترابایت 1 به 1 ترافیک اضافه
Desde
2,900,000Rial
Mensual
1,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر شهراد

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 200 گیگابایت ( 1 به 1 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 170 هزارتومان قیمت
 • 230 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترنت اضافه
Desde
1,700,000Rial
Mensual
1,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین (آپادانا)

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

 • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه
 • 100 گیگابایت ( 1 به 1 ) ترافیک مجاز اولیه
 • قابل ارائه آی پی اینترانت
 • یک یونیت فضا
 • 1 آمپر برق تامینی
 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی
 • بلی Ups
 • بلی local network for servers
 • 230 هزارتومان قیمت
 • 285 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترنت
 • 55 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترانت
Desde
3,300,000Rial
Mensual
2,000,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora