کولوکیشن

Colocation Milad Tower


دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Începănd de la
8,000,000Rial
Lunar
2,000,000 Taxe de instalare
Comandă acum
Colocation 0-1


دیتاسنتر شهراد
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Începănd de la
8,000,000Rial
Lunar
2,000,000 Taxe de instalare
Comandă acum
Colocation Tebyan


دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Începănd de la
15,000,000Rial
Lunar
2,000,000 Taxe de instalare
Comandă acum
Colocation Zirsakht


دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Începănd de la
6,000,000Rial
Lunar
2,000,000 Taxe de instalare
Comandă acum