کولوکیشن

Colocation Milad Tower


دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Starter fra
6,000,000Rial
Månedlig
2,000,000 Klargjøringsavgift
Bestill nå
Colocation 0-1


دیتاسنتر شهراد
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Starter fra
5,000,000Rial
Månedlig
2,000,000 Klargjøringsavgift
Bestill nå
Colocation Tebyan


دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Starter fra
8,000,000Rial
Månedlig
2,000,000 Klargjøringsavgift
Bestill nå
Colocation Zirsakht


دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Starter fra
6,000,000Rial
Månedlig
2,000,000 Klargjøringsavgift
Bestill nå