کولوکیشن

Colocation Milad Tower


دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Alustades
6,000,000Rial
Kord kuus
2,000,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
Colocation 0-1


دیتاسنتر شهراد
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Alustades
5,000,000Rial
Kord kuus
2,000,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
Colocation Tebyan


دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Alustades
8,000,000Rial
Kord kuus
2,000,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
Colocation Zirsakht


دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

Alustades
6,000,000Rial
Kord kuus
2,000,000 Häälestamise tasu
Telli kohe